Banner
平衡式网带

平衡式网带

产品详情

特点:平衡型输送网带集中了金属丝编织网带的各种优点,由于具有弯曲较深的串条,使各个螺旋盘条的位置得到了正确的定位,因此最大限度地减少网带变形和延伸。


    

    

应用:它已广泛的用于电子工业(显象管自动流水线)、玻璃器皿的退火炉,耐高温的专用设备、热处理、洗涤、输送以及食品工业等。

主要型号:Main Model


B4/6-40-23 B2.8/2.8-118-66 

B4/4.5-40-33 B2/2-118-105

B3.5/3.5-40-33 B1.6/1.6-118-105

B2.8/2.8-40-33 B1.2/1.2-118-105

B4.5/5-60-33 B1.6/1.2-132-60

B4/4-60-33 B2/2-138-92

B3.5/3.5-60-52 B1.6/1.6-138-125

B2.8/3-60-52 B1.2/1.2-138-125

B2/2-60-52 B1.6/1.6-158-158

B3/3-71-57 B1.2/1.2-158-158

B3.5/3.5-80-72 B0.9/0.9-158-158

B2.8/2.8-80-72 B2/2-200-125

B2/2-80-72 B1.6/1.6-200-125

B1.6/1.6-80-72 B1.6/1.6-200-158

B2.8/3-100-92 B1.6/2.2-200-172

B2/2-100-92 B1.2/1.2-200-200

B1.6/1.6-100-92 B1.6/1.6-238-80

B1.2/1.2-100-92 B1.6/1.6-238-158


询盘